Mapa poparcia komitetu Platforma Obywatelska, 32.13%

Patrz też: PO w gminach.