Mapa poparcia komitetu Nowa Prawica, 7.15%

Patrz też: Nowa Prawica w gminach.