Statut

Stowarzyszenie Ad Meritum stworzyło i spisało swój statut, w którym zawarło m.in.
cele statutowe takie jak:

 1. propagowanie idei konsultingu wśród społeczności studenckiej i poza nią,
 2. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 3. promowanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 4. pogłębianie ogólnej wiedzy studentów i doskonalenie ich umiejętności,
 5. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz współpracy naukowej,
 6. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Stowarzyszenia,
 7. promowanie idei związanych z Unią Europejską,
 8. finansowe wspieranie inicjatyw Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie różnych form aktywności studentów,
 9. wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
 10. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 11. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Zapraszamy do lektury całego statutu:
Statut Ad Meritum