Członkowie

Zarząd

  • Natalia Koźlińska (prezes)
  • Darya Agafonova (v-ce prezes)
  • Paulina Małysa (sekretarz)
  • Karol Kruk (skarbnik)

Rada nadzorcza:

  • Agnieszka Kuś
  • Łukasz Jaszcz
  • Oleksandr Mikhalets

Rada naukowa

  • Piotr Sedlak

Pozostali członkowie

  • Joanna Zielińska (koordynator ds. sprzedaży)
  • Hubert Kóska (koordynator ds. marketingu)
  • Sara Budzyńska
  • Edyta Wiencek
  • Bartosz Kosiba
  • Sabina Wiśniowska
  • Martyna Sikora
  • Katarzyna Białecka
  • Anna Krutow
  • Karol Kruk
  • Adam Pietras
  • Tomasz Salwirak
  • Maria Ropel